ANGEL ESCURA S.L.

63 ANYS DE SERVEI

Angel Escura S.L.
C \ Soledat , 24
08700 IGUALADA (BCN)
Tlf./fax: 93 803 03 38

Osmosis inversa per el tractament de l'aigua.
Descalsificador per ús domestic amb alta capacitat i rendiment.

a continuacio expliquem les principals diferences i advantatges de uns i altres.

1. Descalcificador d'aigua Cronométric:

El dispositiu programa la regeneració calculant la duresa de l'aigua i el consum mitjà de l'habitatge. El major inconvenient és que l'equip no té en compte el volum d'aigua tractada i per això pot ser que realitzi regeneracions encara que no hi hagui consum d’aigua. Per això, aquest tipus de descalcificador no és recomanable.

2. Descalcificador Volumètric:
Aquest tipus de descalcificador és el més habitual. Entra en regeneració tenint en compte el volum d'aigua tractada, d'aquesta forma, si no hi ha consum en l'habitatge, el descalcificador no fa regeneracions de resina. El dispositiu realitza una estadística del consum d'aigua diari, setmanal i mensual a fi d'ajustar la regeneració al màxim. Alguns models permeten seleccionar l’ eficiència de treball amb una capacitat més alta o baixa en funció de la duresa d'entrada.

3. Descalcificador De baix consum: 

Aquest equip és el més eficient del mercat, realitza una estadística de consum de l'habitatge adaptant els consums d'aigua i sal en funció de la quantitat de resina esgotada. A més, la capacitat de treball varia automàticament en funció de la instal·lació per minimitzar els consums de regenerants. Pot estalviar al voltant d'un 40% respecte als altres descalcificadors.

4. Descalcificador Hidràulic:
Aquest equip regenera en funció del volum d'aigua que circula i ho fa quan s'esgota el jaç de resina, sense tenir en compte l'hora del dia. Sol portar incorporades dues ampolles de resina per garantir el subministrament sense interrupció d'aigua descalcificada. El seu principal avantatge és que no necessita connexió elèctrica i que pot ser instal·lat gairebé en qualsevol lloc. També destaca pel poc espai que ocupa, incorpora dues ampolles i això permet reduir considerablement la seva grandària. El seu principal inconvenient és que, davant un canvi de duresa, és necessari que un tècnic canviï els discos que indiquen a l'equip quan efectuar la regeneració.

Osmosis Inversa:

L'osmosi és un fenomen físic-químic de difusió passiva que implica un moviment net d'aigua a través d'una membrana selectivament permeable que limita dos compartiments, és provocat per la diferència de concentració (gradient) d'una solució aquosa entre tots dos compartiments. L'osmosi és un fenomen biològic important per a la fisiologia cel·lular dels éssers vius.

En què consisteix el procés d'osmosi inversa?
El procés de l'osmosi inversa consiteix en fer creuar l’aigua d’ús domestic a traves d’una membrana semipermeable per separar i disminuir els sòlids dissolts, els orgànics, els pirogénics, els virus i els bacteris de l'aigua. El procés es diu osmosi inversa perque es requereix la pressió per forçar l'aigua a través d'una membrana provocant que les impureses surtin darrere d’aquesta. L'osmosi inversa és capaç de eliminar el 95%-99% dels sòlids dissolts totals i el 99% de tots els bacteris, d'aquesta manera es proporciona aigua segura i pura.

 

cartutxos de filtració per el tractament d'aigues.

La Filtració:

Es el procés unitari de separació de sòlids en una suspensió per mitjà d'un medi mecànic porós, també anomenats tamís, sedàs o filtre. La filtració es utilitzada en el tractament d’aigua domestic per aconseguir aigua amb diferents graus de pureza.

A ANGEL ESCURA S.L. estudiarem la seves necesitats per poder oferir-li el millor sistema de tractament d’aigua.

Descalsificació, Osmosis inversa i Filtració

ANGEL ESCURA, S.L disposa d’una amplia experiencia i d’una gama de productes infinita per el tractament d’aigua. Des de els seus Inicis la empresa ha estat vinculada al tractament d’aigua potable i d’ús domestic. Es per aquest motiu que ANGEL ESCURA S.L. te total capacitat per estudiar, disenyar i satisfer les necesitat dels seus clients. Disposem de més de 500 instalacions que avalent el nostre servei i compromís.

Les instalacions domestiques per el tractament d’aigua mes comunes son la Descalcificació, l’Osmosis inversa i la Filtració. La finalitat d’aquestes instalacions es millorar la pureza del agua d’ús domestic. 

La Descalcificació:

Es un process que consisteix en eliminar, a traves de l’intercanvi ionic, la dureza de l’aigua degut al exces de calci i magnesi.

Actualment els quatre tipus de descalcificadors d'aigua més comuns són: el volumètric, el cronométric, el de baix consum i el hidràulic. Aquestes denominacions fan referència al tipus de regeneració que fa l'equip, excepte en el cas dels hidràulics. En aquest cas, hidràulic es refereix a la seva característica principal: que no precisa electricitat per funcionar.